Visi dan Misi

Visi

KAMI WARGA FELDA TENGGAROH 1

Beriltizam untuk menjadi sebuah Kampung Felda yang berkualiti

dari semua bidang yang diceburi

bagi merealisasikan Sebuah Masyarakat yang Harmoni

 

Misi

MENJADIKAN SEBUAH KAMPUNG FELDA YANG BERKESAN BERASASKAN

PEMBANGUNAN INSAN , PENINGKATAN PRESTASI DAN KUALITI

PENGURUSAN MELALUI USAHA YANG BERTERUSAN DENGAN :

  1. Memastikan semua penduduk menikmati suasana kehidupan yang harmoni
  2. Memastikan aktiviti masyarakat dapat dijalankan dengan lebih berkesan
  3. Memastikan sahsiah semua penduduk terutama golongan muda bersahsiah mulia dan membanggakan semua pihak terutama kepada ibubapa dan pentadbiran
  4. Mewujudkan iklim persekitaran yang selamat , bersih dan ceria dari segi fizikal , emosi , rohani dan intelek
  5. Menjalinkan hubungan yang akrab dan mesra antara masyarakat
Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: